TRESTNÉ PRÁVO

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v trestom konaní
  • žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení
  • vypracovanie a podanie trestného oznámenia,
  • spisovanie podaní v trestnom konaní
  • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, uplatnenie náhrady škody ( v adhéznom konaní)
  • právne konzultácie a poradenstvo