SPRÁVNE SÚDNICTVO

  • analýza nárokov klientov
  • právne poradenstvo
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych a daňových orgánov, zastupovanie v súdnych konaniach