Spolupráca

Advokátka úzko spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami na území Slovenska aj v Českej republike, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, geodetmi, tlmočníkmi, znalcami. Veľký dôraz klade na profesijnú etiku a na budovanie dlhodobých vzťahov v klientmi, založených na vzájomnej dôvere. V rámci výkonu advokácie poskytuje komplexné právne služby prepojené s ekonomickým a daňovým poradenstvom v prípadoch, ktoré túto súčinnosť vyžadujú.

V oblasti ekonomickej advokátka spolupracuje so spoločnosťou PKF Slovensko s r.o., ktorá  členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com).