RODINNÉ PRÁVO

Rozvod manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností
 • Vyporiadanie spoločného majetku rozvedených manželov po rozvode manželstva

Výživné

 • Výživné rodičov k deťom
 • Výživné detí k rodičom
 • Výživné medzi ostatnými príbuznými
 • Výživné medzi manželmi
 • Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • Príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke
 • Spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, podanie návrhu na schválenie dohody súdom
 • Exekučné vymáhanie nezaplateného výživného

Určenie rodičovstva

 • Určenie a zapretie otcovstva – spísanie návrhov na súd a zastupovanie v súdnom konaní

Osvojenie dieťaťa

 • spísanie návrhov a zastupovanie v súdnych konaniach
 • právne poradenstvo