REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • analýza konečných užívateľov výhod
  • spracovanie verifikačného dokumentu
  • podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
  • monitorovanie legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora